• Dijagnostika

  Radimo ultrazvuk dojki, štitnjače i bolesti krvnih žila.

Dijagnostika bolesti dojke

Ultrazvuk dojki koristi se u dijagnosticiranju i praćenju promjena u dojkama te otkrivanju novonastalih tvorbi u određenom kontrolnom intervalu. Prilikom pregleda nema štetnog zračenja.

Dijagnostika bolesti štitnjače

Vršimo ultrazvuk štitnjače koji služi za provjeru izgleda, veličine te promjene strukture štitnjače.

Dijagnostika bolesti krvožilnog sustava

U Poliklinici obavljamo fizikalni pregled i neinvazivnu ultrazvučnu dijagnostiku krvnih žila (VasoScan).

 • 20 godina iskustva

  Dijagnostikom se bavimo već 20 godina.

 • Najmodernija tehnologija

  Koristimo najmoderniju UZV aparaturu koja ima svu trenutno dostupnu dodatnu opremu za točnu dijagnostiku (elastografija).

 • Uzimanje uzoraka tkiva

  Pod kontrolom UZV uzimamo uzorke tkiva za patohistološku dijagnostiku (cor biopsy), citološke analize, evakuaciju cista, seroma te krvnih podljeva.

 • Patohistološka analiza

  Operativno odstranjujemo manje tumore te ih šaljemo na patohistološku analizu.